ODVETNIŠKA PISARNA GORENŠEK

Odvetniška pisarna Gorenšek se ukvarja predvsem z zadevami s področja Ustavnega in gospodarskega prava, v okviru tega, tudi z gospodarskim kazenskim pravom, z zadevami s področja civilnega in odškodninskega prava, v okviru katerih posebno pozornost posveča zadevam s področja medicinskega prava ter medijskega prava, saj je prepričanje odvetnika, da gre v teh primerih za dve področji, ki sta v Republiki Sloveniji premalo izpostavljeni, predvsem upoštevajoč dejstvo, da gre v primerih zdravniških napak in večkrat namerno nekorektnih, žaljivih medijskih poročanj o fizičnih ali pravnih osebah, za hude posege v temeljne človekove pravice ljudi, ki se znajdejo v primežu , po njihovem mnenju, “nedotakljivih” organizacij in, ki se obenem ne zavedajo možnosti, ki jih obstoječi pravni red, vključno s pravnim redom EU, v takšnih primerih nudi oškodovancem.