Dolžnost zavarovalnice, da zavarovanca obvesti o spremembi pogojev zavarovanja

Zavarovalnica, oziroma zavarovalni agent v njenem imenu, je dolžna zavarovanca obvestiti o spremembi pogojev poslovanja ob podaljšanju zavarovalne police in še preden jo zavarovanec podpiše, sklene. Ni dovolj, da so spremenjeni pogoji poslovanja veljali že v času podaljšanja zavarovalne police, da so bili zavarovancu dostopni in objavljeni, četudi je zavarovanec podpisal zavarovalno polico, na kateri je izrecno navedeno, da sprejema spremenjene poslovne pogoje. V priponki se nahaja arbitražna odločba: Arbitrazna odlocba